גלריה

*** חלק מהתמונות צולמו באירועים מיוחדים ואינם חלק מהפעילות השוטפת בפארק ***